Allergener – Vad är det?


En allergen är ett ämne som orsakar en allergisk reaktion. Det finns idag 14 olika ämnen listade hos livsmedelsverket som räknas som allergener. De här ämnena måste enligt lag redovisas i innehållsförteckningen hos produkter där de återfinns. Men utöver dessa 14 allergenerna kan man även vara överkänslig mot andra ämnen, för dem finns dock ingen lag på att de måste deklareras. Nästan alla våra produkter är helt fria från allergener, annars tydligt uppmärkt i innehållsdeklarationen.

Livsmedelsverkets allergen-lista!

30 oktober, 2014