Svenskt kött blir ”Kött från Sverige”


Märket Kött från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning av kött och charkuterier som produceras i Sverige. Det ersätter märket Svenskt kött, som fasas ut vid årsskiftet 2016/2017.

broderna-nilsson-kott-fran-sverige

För att få använda märkningen krävs att

1. Djuret är fött i Sverige

2. Djuret är uppfött i Sverige

3. Djuret är slaktat i Sverige

4. Köttet är förädlat (tillagat) i Sverige 

5. Köttet/charkuterierna är förpackat i Sverige

För mer info besök www.fransverige.se

24 maj, 2016