Varför heter det nötkött?


Förr i tiden användes oxar för att dra lantbrukets olika maskiner för till exempel plöjning. Ordet nöt kommer från att nöta – vilket djuren fick göra under det tunga arbetet (nöta = slita). Således benämner man oxar, kor, tjurar, kalvar för nötkreatur, köttet från dem blir därmed nötkött.

30 oktober, 2014